Thế giới

Liên minh đảng Cộng sản thắng cử Nepal

Liên minh các đảng Cộng sản đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội Nepal và dự kiến sẽ thành lập chính phủ mới của nước này, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào cuối ngày 10.12.
Liên minh đảng Cộng sản thắng cử Nepal
Một phụ nữ tham gia bỏ phiếu tại Thimi, Nepal

Đảng Cộng sản Marxist - Leninist Thống nhất Nepal (CPN - UML) và đảng Cộng sản Nepal-Maoist (CNP-M) đã thắng lớn trong cuộc bầu cử lịch sử đánh dấu sự chấm dứt của giai đoạn chuyển giao lên chế độ dân chủ liên bang, 11 năm sau khi cuộc nội chiến đẫm máu chấm dứt.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy liên minh cánh tả đã giành được 84 ghế trong cuộc bầu cử được tiến hành vào ngày 7.12, và dự kiến sẽ thắng thêm 31 ghế, nắm chắc thế đa số.

Trong khi đó, đảng Quốc đại cầm quyền cho đến nay vẫn mới chiếm được 13 ghế, thua xa kỳ vọng.

Hạ viện Nepal gồm 165 ghế được bầu trực tiếp và thêm 110 ghế được phân bổ cho các đảng dựa trên tỉ lệ số phiếu đại diện.

“Chúng tôi cảm thấy người dân đã chấp nhận lời kêu gọi của chúng tôi hãy bỏ phiếu cho “Liên minh Cánh tả” vì ổn định và thịnh vượng”, theo lãnh đạo đảng CPN-UML Pradeep Gyawali.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị thành lập chính phủ”, theo ông này.

Theo Thụy Miên (Thanh Niên Online)