Thế giới

Cơ cấu Bộ Chính trị khóa mới của ĐCS Trung Quốc

Ngày 25/10, TW mới của đảng Cộng sản Trung Quốc họp lần đầu và bầu ra 25 ủy viên Bộ Chính trị khóa 19, trong đó có 15 gương mặt mới.

Cơ cấu Bộ Chính trị khóa mới của ĐCS Trung Quốc

Theo Đông Phong - Hiền Đức (Tri Thức Trực Tuyến)