thẻ đỏ: Sinh ra trong nhung lụa nhưng con trai Hà Hồ - Cường Đô La lại giỏi giang thế này