thẻ đỏ: Emre Can xin lỗi vì xúc phạm phụ nữ để bảo vệ Ronaldo