Thầy giáo xâm hại tình dục: Hà Nội: Bố lên công an tố thầy giáo dạy võ đưa con gái 13 tuổi vào nhà nghỉ xâm hại