Thất lạc hành lý: Làm rõ nghi vấn khách Trung Quốc để quên 'phong bì có 10.000 USD' tại sân bay Vinh