Tháo dỡ bãi giữ xe không phép: Tháo dỡ bãi giữ 350 xe ô tô một ngày ở Hà Nội