tháo dỡ bãi giữ xe: Tháo dỡ bãi giữ 350 xe ô tô một ngày ở Hà Nội