thành viên facebook: 800.000 thành viên Facebook một diễn đàn nổi tiếng có thể bị lộ số điện thoại