Thanh sắt rơi xuyên kính xe: Hà Nội: Vừa dừng đỗ bên đường, xe ô tô bị thanh sắt rơi xuyên kính lái