thanh sắt công trình: Hà Nội: Vừa dừng đỗ bên đường, xe ô tô bị thanh sắt rơi xuyên kính lái