thanh sắt công trình: Rơi từ công trình 2 tầng, thanh niên 19 tuổi bị nhiều thanh sắt đâm xuyên người