thanh niên dùng kéo đâm chủ quán: Công an nổ súng trấn áp nam thanh niên dùng kéo đâm chủ quán cơm ở Sài Gòn