Thần thái: KHÓ TIN: Cá kim phi thân tốc độ 65 km/h làm tử vong một binh sĩ Thái Lan