thảm sát: Thảm sát ở Brazil, hơn chục người thiệt mạng