tham ô tài sản: Từ Nam Định lên Hà Nội thăm bạn, 'tiện tay' lấy trộm xe máy của… bà bán cá