thác loạn ở quán karaoke: 21 nam, nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke