thác loạn: Kiểm tra nhà hàng 'tươi mát' ở Sài Gòn, phát hiện thầy pháp đang cúng... xả xui