Tên lửa Trung Quốc: Trung Quốc tuyên bố thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa