tên lửa: Su-30MK2 Việt Nam lần đầu mang tên lửa R-77 trực chiến