tàu trên cao: Kịch bản nào khi tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bị mất điện?