Tàu ngầm Kilo 636: Lực lượng tàu ngầm Việt Nam: Đi sau về đích trước