Tàu ngầm Kilo 636: Việt Nam sắp sở hữu cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa tàu ngầm tối tân