tàu ngầm hạt nhân: Vừa tham gia tấn công Syria, tàu ngầm hạt nhân Mỹ bị thị trưởng Ý xua đuổi