tàu ngầm hạt nhân: Khi siêu tàu ngầm hạt nhân do thám Mỹ được trang bị "Sứ giả chiến tranh" Tomahawk