tàu ngầm Anh: Tàu ngầm Anh-Mỹ áp sát Syria, Tu-142MK Nga phục sẵn nghênh đón: 'Cá sắp chui vào rọ'?