tàu chiến Trung Quốc: Chiến thuật 'Bầy cá mập' Trung Quốc có thể dùng để đối phó tàu chiến Mỹ