tàu chiến Trung Quốc: Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa, thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc