tàu chiến Trung Quốc: Chuyên gia: Hải quân Mỹ không 'đủ trình' đấu với Nga, Trung Quốc