tập trận Malabar: Nhóm tàu chiến Ấn Độ 'tố' bị hải quân Trung Quốc bám đuôi