tập trận đổ bộ trên biển: Tàu đổ bộ America cùng 12 tiêm kích F-35B thao diễn trên biển