Tập thể dục: Nỗi lòng nhiều người thấu: Tuần đầu tiên tập gym là những ngày tê tái nhất...