Tập đoàn Viettel: Viettel có thêm Phó tổng giám đốc