Tập đoàn Viettel: Chân dung người được giao quyền Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng