Tập đoàn Viễn thông Quân đội: Doanh thu 2017 của Viettel ở nước ngoài tăng 38%