Tập đoàn Viễn thông Quân đội: Kinh doanh hàng nhập lậu, Viettel Telecom bị xử phạt 90 triệu đồng