Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Video: Đinh La Thăng phải đền bù thiệt hại 30 tỷ đồng