táo quân 2019: Hot girl tai tiếng Trâm Anh bị chỉ trích khi tham gia Táo Quân 2019 với phân cảnh nhạy cảm