Táo giao thông: Đâm vào ô tô đỗ bên đường, người phụ nữ ngang ngược: 'Ai bảo mày rúc vào xe tao'