Tàng trữ ma túy: Video: Bắt giữ đối tượng tàng trữ súng và ma túy