Tăng Thanh Hà: Ngỡ ngàng ngắm ảnh xinh từ tấm bé của sao Việt