Tăng Chí Vĩ: CLB Hải Phòng chỉ bị tăng tiền phạt vì khán giả đốt pháo sáng