tâm thư con gái gửi bố: Tâm thư 'nghiêm trọng' ông bố gửi bạn học lớp 1 của con gái: Chỉ một lời cháu nói, vợ chồng chú ôm nhau khóc rưng rức