Tắm nước nóng: Nghệ An: Rủ nhau tắm ao, hai bé trai bị đuối nước tử vong