tắm nước lạnh: Dùng nước lạnh sau quan hệ, gây áp lực toàn bộ cơ thể