tắm nước lạnh: Vừa vào nhà tắm vài phút, người đàn ông bỗng ngã khuỵu xuống nền vì không nghe vợ dặn