tắm nước lạnh: Không tắm, uống nước lạnh sau 'yêu'