talk show Lê Giang Sau ánh hào quang: Duy Phương yêu cầu bồi thường 1 tỷ đồng vụ ‘Sau ánh hào quang’