tài tử hollywood: Cặp đồng tính nổi tiếng nhất Hollywood kỷ niệm 15 năm yêu: Tài tử 'How I met your mother' giờ đã có 2 con với chồng