tai nạn xe tải: Video: Đua xe ăn mừng World Cup, đoàn 'quái xế' tông hàng loạt người