tai nạn xe tải: Ô tô cắm đầu trên cửa sổ do tài xế đạp nhầm chân ga khi phanh