Tai nạn xe máy: Cha mẹ ôm thi thể con gái gào khóc trên quốc lộ