Tai nạn xe máy: Sơn La: Huy động máy xúc tách hai chiếc xe tai nạn dính chặt nhau, đưa 10 người đi cấp cứu