tai nạn sinh nở: Thân nhân phi công Su-22: 'Về đi Trí ơi, hoa lan nở rồi'