tai nạn liên hoàn: 6 ôtô tông liên hoàn tại cửa ngõ Sài Gòn, hai người bị thương