Tai nạn giao thông: Hành khách nháo nhào khi tàu lửa trật bánh