Tai nạn giao thông: Tai nạn dây chuyền một người tử vong kẹt trong xe