tai nạn: Giật mình vì tiếng động lớn, thấy người đàn ông rơi từ tầng cao xuống tử vong