tai nạn: Kỳ diệu người phụ nữ tỉnh giấc sau 28 năm sống thực vật