Tai biến chạy thận: Bác sĩ Hoàng Công Lương lên tiếng về kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận