Tai biến chạy thận: Hòa Bình: Làm rõ sai phạm của nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa