Xét xử Vũ nhôm-Vũ 'Nhôm' và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an có được giảm án?