việt nam-Công Phượng tiếp tục hoãn ngày sang Pháp, chưa thể công bố CLB sang thử việc