va chạm giao thông-Xe ô tô con tông hàng loạt xe dừng đèn đỏ, nhiều người phải nhập viện