trộm cắp-Bắt 'siêu trộm' chuyên đục mái nhà, đột nhập trộm cắp tài sản